Sponsor/sponsee

Tips för dig som söker sponsee eller sponsor: 

– Berätta i din presentation eller delning på ett möte att du söker sponsee/sponsor och att du kommer att stanna kvar efter mötet för att prata vidare om det, ifall någon skulle vara intresserad. 
 
– Gå på ett fysiskt möte och gör samma sak som ovan. 
På ett fysiskt möte är det även lättare att fråga någon direkt. 
 
– Annonsera i meddelande på fysiskt möte i mötespärmen eller på anslagstavla. 

– Fråga i någon av Facebook-grupperna. 

Vill du läsa mer om sponsorskap i ACA?