SK-Servicekonferens


Servicekonferensen (SK) och Riksmöte (RM)
Servicekonferensen (SK) hålls två gånger per år och är ACA-Sveriges högsta representativa beslutande organ bestående av mötesgruppernas gruppservicerepresentanter (GSR) och betrodda tjänare inom Servicegruppen (SG). Vid konferenserna fattas beslut som rör ACA i sin helhet. Av den anledningen görs motionerna på förhand tillgängliga via ACA Sveriges hemsida och via utskick till mötesgrupperna som då kan ta ställning genom att skicka sin GSR till SK.

Genom denna process säkerställer att gruppsamvetet i ACA Sverige får råda. SK hålls oftast i anslutning till konvent två gånger per år och konventet och konferensen tillsammans blir då ett riksmöte. Konferensen är öppen för alla inom ACA men röstberättigade är endast grupprepresentanterna på mötet.

Det är gruppsamvetet under mötet som råder, där praktiska beslut tas med stöd av ACA:s 12 traditioner. SK-protokoll skall vara utskickat på mail och på hemsidan högst fyra veckor efter konferensen. Deltagarna på SK skall tillfrågas ifall deras namn får vara med på SK-protokollet

Protokoll ACA Servicekonferens 2022

Mer information: Här